Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Homepage

Assistant Professor of Econometrics & Statistics
ELECTED MEMBER of the “International Statistical Institute”.

CONTACT AT: metrika@otenet.gr


1) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – TEACHING COURSES

Προπτυχιακά – Undergraduate
Στατιστική Ι – Statistics I
Στατιστική ΙΙ – Statistics II
Οικονομετρία Ι – Econometrics I
Οικονομετρία ΙΙ – Econometrics II

Μεταπτυχιακά – Graduate
Προχωρημένη Οικονομετρία – Advanced Econometrics - University of Athens
Οικονομετρικά και Ψυχομετρικά Μοντέλα-Econometrics & Psychometrics Models - Rice University
Πολυδιάστατη Στατιστική – Multivariate Analysis - Texas A & M University – Kingsville
Θεωρία Δειγματοληψίας – Survey Sampling- Texas A & M University – Kingsville
Προχωρημένη Bioμετρία – Advanced BiometricsTexas A & M University – Kingsville

2) ΈΡΕΥΝΑ – RESEARCH Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις – Selected Publications
Papadopoulos, S. and Amemiya, Y.. (2005) ”Correlated Samples with Fixed and Non-normal Latent Variables”. Annals of Statistics. Vol. 33, No. 6., p 2732-2757.

Baranoff, E., Papadopoulos, S. and Sager, T. (2007) “Capital and Risk Revisited: A Structural Equation Modeling Approach for Life Insurers” Journal of Risk and Insurance. Vol. 74, No. 3, 653-681.

3) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ - CITATIONS
· Song X.Y., Lee S.Y., and Hser Y.I. (2008) A two-level structural equation model approach for analyzing multivariate longitudinal responses. Statistics in medicine, 27, 3017-3041.

4) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – RESUME – CV

Σύντομο CV – Short CV

Βιογραφικό - CV

· Elected Member of the “International Statistical Institute”.
· Reviewer in Psychometrika (ten times from March 2006 to present)
· Reviewer in Energy Economics
· Reviewer in British Journal of Mathematical and Statistical Psychology (two times from March 2008 to present)
· Member of the “Institute of Mathematical Statistics”.
· Member of the “American Statistical Association
· Member of the “Econometric Society”.
· Member of the “Psychometric Society”.
· Member of the “Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability”.
· Member of the “Greek Statistical Institute”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου